Coachingstraject

Een coachingstraject  bestaat uit 6 tot 8 sessies van een uur of van anderhalf uur.
Als we na een oriënterend gesprek (en eventueel kennismaking met het kind) besluiten om met het traject te starten, volgt eerst een intakegesprek, om samen de hulpvraag vast te stellen.
Na 3 tot 4 sessies vindt een tussentijdse evaluatie plaats; in hoeverre heeft het coachen tot dan toe gewerkt, zijn er andere punten die aandacht verdienen en waaraan gewerkt kan worden, etc.
Na het afronden van het traject hebben we een afsluitend evaluatiegesprek.