Tarieven

Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
Een intakegesprek / coachsessie van 1 uur kost € 65,00 en van
1½ uur € 75,00 (dit is inclusief 21% BTW).

Wanneer een afspraak niet door kan gaan stel ik het op prijs om dit
minimaal 24 uur van te voren te vernemen.